Udeleženke mobilnosti v Plymothu v Veliki Britanijo so svojo izkušnjo, spoznanja, strokovne in praktične vsebine predstavile dijakom šole

Sejemo znanje, ki smo ga pridobile v Plymouthu. Metka in Tejka (opravili PUD v Angliji, projekt ERASMUS +) sta sodelovali pri uri angleščine v 2.pv in dijake naučile otroške pesmice, ki jih otroci v angleških vrtcih najraje prepevajo. Bilo je navdušujoče.